Hoekom gaan speel, leer en stimulasie hand aan hand?

Ons wil graag hê ons kinders moet suksesvol wees in alles wat hul aanpak, alles wat hul gaan leer en
alles wat hul gaan doen. Ons het sommer sulke lysies van wat alles aanvaarbaar is. Maar, ons
vergeet dat wanneer ons die lysies wil aftik, ons kinders eers ‘n paar belangrike perseptuele
vaardighede moet bemeester.

En hoe bereik hul dit?

Deur SPEEL.

Maar wat beteken speel vir kinders?

 1. Vir kinders is speel baie belangrik en is dit hulle werk. Ja werk, want net so belangrik soos
  jou werk vir jou is en iets wat jy gedoen moet kry voor die einde van die dag, so belangrik is
  speel vir hulle.
 2. Jou kind se fisiese ontwikkeling wat gevorm word deur groot motoriese asook fynmotoriese
  vaardighede gebeur tydens speel.
 3. Kognitiewe vaardighede word gestimuleer, omrede jou kind die geleentheid kry om deel te
  neem aan fantasiespel, probleemoplossing, ontdekking en eksperimentering. Natuurlik
  word taalontwikkeling ongelooflik bevorder.
 4. Sosiale ontwikkeling is nog ‘n baie belangrike vaardigheid wat deur speel bevorder word.
  Want, wanneer ons kinders met mekaar speel, kry hul die geleentheid om toepaslik en
  sosiaal aanvaarbare gedrag te toon. Ons kinders leer dan wat dit beteken om aan die reëls
  van die samelewing gehoorsaam te wees.

So, mamma wanneer jou kleintjie baie ernstig raak en intensief besig is met SPEEL, weet net dat so
vreeslik baie vaardighede word ontwikkel wat weer lei tot suksesvolle volwassenes.

Cart
Open chat
We're here to help ☺️
Powered by Happiness 👶
Hi there 👋

If you have any questions about ANYTHING on the WIKKEL VINGERS page, simply ask here 👐